Hội thảo trực tuyến” GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO NHÀ MÁY TƯƠNG LAI”
LOCAL TIME
Timezone: Asia / Binh Duong
Date: 15/09/2020 - 15/09/2020
Time: 14:00 - 16:00
LOCATION
Category
QR Code
DATE
15/09/2020-15/09/2020
TIME
14:00 - 16:00
COST

Hội thảo trực tuyến” GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO NHÀ MÁY TƯƠNG LAI”

Hội thảo trực tuyến” GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO NHÀ MÁY TƯƠNG LAI”

SHARE THIS EVENT