Sự kiện | CÔNG NGHIỆP 4.0 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ kỹ thuật số và sinh học. Tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến kinh tế, chính trị và cấu trúc chung của thế giới. Vậy nó là gì và nó quan trọng như thế nào?
Hãy cùng Trung tâm Thương mại Thế giới TPM Bình Dương tham gia hội thảo trên web vào ngày 18 tháng 8 để tìm hiểu và thảo luận về những cơ hội và thách thức của kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, cũng như lắng nghe và học hỏi những kiến thức bổ ích từ các diễn giả quan trọng của chúng tôi.
Thông tin Hội thảo trực tuyến: Công nghệ 4.0Nguồn: Becamex IDC.
BUỔI HỘI THẢO được tổ chức nhằm mục đích cung cấp:
  • Những kiến thức cần thiết cho Doanh nghiệp về Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.
  • Những cơ hội cho tỉnh Bình Dương trong Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.
  • Cơ hội cho các doanh nghiệp cải thiện mô hình kinh doanh của họ.
Thông tin chi tiết:
  • Trực tuyến – Nền tảng Zoom.
  • Thời gian: 18 – 8 – 2021 (14:00 – 16:00).
  • Đăng ký tham gia tại:

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: WTC Thành phố Mới Bình Dương | wtc-bdnc@becamex.com | Số điện thoại: (+84) 779 – 373 – 339.

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia