BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC VINH DANH TOP 7 CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH THẾ GIỚI 2023
BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC VINH DANH TOP 7 CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH THẾ GIỚI 2023

Bình Dương một lần nữa lọt Top 7 Cộng Đồng Thông Minh (ICF) năm 2023 của ICF lần thứ ba liên tiếp.

Top 7 ICF đại diện cho các mô hình chuyển đổi kinh tế và xã hội trong Thế kỷ 21. Những thành phố này không phải là trung tâm công nghệ tiên tiến nhất, thành phố kết nối nhất hay nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Thay vào đó, mỗi ví dụ điển hình về các phương pháp hay nhất trong triển khai và sử dụng băng thông rộng, phát triển lực lượng lao động, đổi mới, đưa vào kỹ thuật số và vận động chính sách để đưa ra bài học cho các khu vực, thành phố, thị trấn trên khắp thế giới. Những thành phố này đang vạch ra những con đường mới dẫn đến sự thịnh vượng lâu dài cho công dân, doanh nghiệp và tổ chức của họ.

Binh Duong Smart City, Vietnam
Coral Gables, Florida, Hoa Kỳ
Curitiba, Paraná, Brazil
Durham Region, Ontario, Canada
Greater Geelong, Victoria, Australia
Hilliard, Ohio, Hoa Kỳ
Sunshine Coast, Queensland, Australia

Contact Me on Zalo