ĐẠI HỘI – HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HÀ LAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ĐẠI HỘI – HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HÀ LAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sáng ngày 09/06/2023 tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh Bình Dương (BCEC), Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan đã được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chương trình với sự góp mặt của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương, ông Daniel Coenraad Stork, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các công ty, các trường Đại học, Cao đẳng và 70 đại biểu chính thức là hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hà Lan trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đại hội là dịp để báo cáo kết quả công tác vận động thành lập Hội; xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ đầu tiên của Hội và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, thông qua hoạt động của Hội cũng sẽ góp phần quảng bá về văn hóa, con người và kinh tế – xã hội Bình Dương để qua đó có thể tăng cường thu hút đầu tư, vận động các đối tác, các tổ chức phi chính phủ Hà Lan tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội tại Bình Dương.

Contact Me on Zalo