Tin Tức | Tái cấu trúc nhân sự hậu Covid 19

Nhân sự là tài nguyên quý giá nhất để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Đứng trước những khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra, các doanh nghiệp mong muốn tìm hướng đi mới, tìm sản phẩm mới, tìm công nghệ mới để vượt qua giai đoạn phong ba này. WTC Thành phố mới Bình Dương cùng phối hợp với các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ  để đưa thêm thông tin đến cho các doanh nghiệp, cá nhân tìm kiếm cơ hội cho mình. Các buổi tọa đàm sẽ diễn ra trực tuyến.
Chủ đề đầu tiên của loạt tòa đàm trực tuyến là về Nhân sự trong thời kỳ Covid và hậu Covid.

Đăng ký để tham gia tại đây.

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia