Tòa nhà TTTM World Trade Center

Tổng diện tích: 75.156m2

Trong đó:

 • Tổng diện tích sàn Thương mại: 43.535m2
 • Tổng diện tích sàn TM cho thuê: 32.320m2
  • Toà nhà đa năng
   • Tổng diện tích sàn: 48.156m2
  •  Nhà ga kết trung tâm thương mại dịch vụ
   • Tổng diện tích sàn: 21.748m2
  •  Shophouse
   • Tổng diện tích sàn Shophouse: 12.246m2
   • Tổng số Shophouse cho thuê: 126 Shop (70-90m2/1 shop)
  •  Công trình dịch vụ
   • Tổng diện tích 1.138m2

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia