z2275472517469_0dc29d5f1781ffd8fb30ce32861a03e9
217119211-shutterstock_217119211_1946x800
SỰ KIỆN
NỔI BẬT

Các dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế, nâng cao năng lực, tăng tính kết nối của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Banner CM 400x1200-01_1199x400
z2203409339422_9bf26168af1ba180e6b389d72db2012c
Banner-1200x400(2)
WTCA-09
Industry 4.0 final facebook banner eng
Banner Website 1100x400(1)
Celebrating(Web banner)
previous arrow
next arrow

WHY TRADE IN BINH DUONG


THE FACTS
With international network and local insights and expertise, the
WTC Binh Duong New City is ready to serve your international trade needs.

Export
28,8 billions USD Binh Duong exports 28.8 billion USD in 2019, 10% national’s export value.

#2 FDI Attraction
32,9 billions USD Binh Duong ranks #2 in FDI attraction, 34.92 billion USD in 2019

Industrial Production
Accounts for 10% of Vietnam’s export value, 13% national industrial production