(Tiếng Việt) HỘI THAO NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN ” CÚP BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT LẦN THỨ XI ” NĂM 2022
LOCAL TIME
Timezone: Asia / Binh Duong
Date: 15/07/2022 - 16/07/2022
Time: 07:00 - 16:00
LOCATION
Binh Duong
Category
Culture Events
QR Code
DATE
15/07/2022-16/07/2022
TIME
07:00 - 16:00
COST
MIỄN PHÍ

(Tiếng Việt) HỘI THAO NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN ” CÚP BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT LẦN THỨ XI ” NĂM 2022

SHARE THIS EVENT
Contact Me on Zalo