TỈNH BÌNH DƯƠNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC VINH DANH TOP 1 CỘNG ĐỒNG CÓ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÔNG MINH TIÊU BIỂU
TỈNH BÌNH DƯƠNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC VINH DANH TOP 1 CỘNG ĐỒNG CÓ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÔNG MINH TIÊU BIỂU

Vào ngày 26/10 tại Thành phố New York, Mỹ, tỉnh Bình Dương, Việt Nam được vinh danh ở vị trí cao nhất bởi Diễn đàn Cộng đồng Thông Minh (ICF). Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đại diện nhận giải thưởng cho Bình Dương tại sự kiện.

Bên cạnh đó Tổng công ty Becamex IDC và tỉnh Bình Dương cũng đã và đang thực hiện những chương trình phát triển chiến lược, đi đúng với mục tiêu phát triển bền vững hơn như thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất; phát triển công nghiệp 4.0…. Tạo môi trường sống Xanh – Sạch hơn, từ đó tạo tiền đề cho việc thu hút doanh nghiệp Công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng để lan toả mạnh mẽ mô hình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Contact Me on Zalo