z2275472517469_0dc29d5f1781ffd8fb30ce32861a03e9
217119211-shutterstock_217119211_1946x800
SỰ KIỆN
NỔI BẬT

Các dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế, nâng cao năng lực, tăng tính kết nối của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Banner CM 400x1200-01_1199x400
z2203409339422_9bf26168af1ba180e6b389d72db2012c
Banner-1200x400(2)
WTCA-09
Industry 4.0 final facebook banner eng
Banner Website 1100x400(1)
Celebrating(Web banner)
previous arrow
next arrow

Sắp Diễn Ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia