Tầm Nhìn

TRI THỨC

Thúc đẩy chia sẻ tri thức thông qua các chuyên gia về thương mại tại địa phương cũng như toàn mạng lưới Trung tâm Thương mại Thế giới

SÁNG TẠO

Thu hút sự phát triển đổi mới, công nghệ, sáng tạo từ mọi nơi đến thành phố mới Bình Dương. Hoàn thiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng

KẾT NỐI

Kết nối với 1 triệu thành viên tại hơn 320 trung tâm và 90 quốc gia, đây là mạng lưới mở cánh cửa hội nhập ra thế giới. Hợp tác, chia sẻ ý tưởng, thiết lập và duy trì mối quan hệ trong vùng cho vùng

Đối Tác

Để chúng tôi đạt được các mục tiêu của mình, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ và có được sự hỗ trợ đầy đủ của các đối tác hàng đầu

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia