hero
ĐIỂM ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thúc đẩy chia sẻ tri thức thông qua các chuyên gia về thương mại tại địa phương cũng như toàn mạng lưới Trung tâm Thương mại Thế giới

z4080631790705_cba51fbb8e2d7bd704c5a3b3aabdb1d1
z4167528973776_5d932618c8e2765c85b84e463f4e904a
banner_700x120
Learn&Play (1454x396px)
Banner Web WTC
[ENG] 1500x500-Event VCCI-05
previous arrow
next arrow

Dịch Vụ

Cơ sở vật chất

Đối Tác


Thành viên hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới (World Trade Centers Association), WTC Thành phố mới Bình Dương kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 Trung tâm Thương mại Thế giới trên hơn 91 quốc gia tại 5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành viên.

Kết nối toàn cầu phát triển địa phương


Truy cập mạng lưới Trung Tâm Thương Mại Thế Giới để giải phóng tiềm năng toàn cầu hóa của bạn.
Contact Me on Zalo