hero
ĐIỂM ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thúc đẩy chia sẻ tri thức thông qua các chuyên gia về thương mại tại địa phương cũng như toàn mạng lưới Trung tâm Thương mại Thế giới

Banner Web WTC
z4853634231112_f48b704ec77dd70dcf7c9b7aba08bce0
Web Banner
banner_web_Ema2024 2-01
Banner web VPPE_2602_1500x500_vn
banner-web-warehousing-2024-01
banner-event-vimf-2024-new
digital VN-1500x500px
digital VN-1500x500px
Banner web v2_1500x500_vn
banner_VN-01
AW 1500x500
ELECS 1500x500
previous arrow
next arrow

Dịch Vụ

Cơ sở vật chất

Đối Tác


Thành viên hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới (World Trade Centers Association), WTC Thành phố mới Bình Dương kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 Trung tâm Thương mại Thế giới trên hơn 91 quốc gia tại 5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành viên.

Kết nối toàn cầu phát triển địa phương


Truy cập mạng lưới Trung Tâm Thương Mại Thế Giới để giải phóng tiềm năng toàn cầu hóa của bạn.
Contact Me on Zalo