LIÊN HỆ

Fill out the information and we will get back to you    Những lí do hoạt động thương mại
    tại Bình Dương


    Số Liệu
    Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
    Thành phố mới Bình Dương.


    Xuất khẩu
    Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


    Thu hút FDI
    Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


    Sản xuất công nghiệp
    Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia