LIÊN HỆ

Fill out the information and we will get back to you  Những lí do hoạt động thương mại
  tại Bình Dương


  Số Liệu
  Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
  Thành phố mới Bình Dương.


  Xuất khẩu
  Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


  Thu hút FDI
  Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


  Sản xuất công nghiệp
  Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia