Sự kiện | MÔ HÌNH KINH DOANH THÔNG MINH CHO MỘT NỀN KINH TẾ LINH HOẠT

 

Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố Mới Bình Dương (WTC BDNC) phối hợp cùng Trung tâm thương mại thế giới Brest (WTC Brest) tổ chức hội thảo trực tuyến “Mô hình kinh doanh thông minh cho nền kinh tế linh hoạt”. Mục đích của hội nghị chủ yếu là mở rộng tầm nhìn cũng như tri thức của doanh nghiệp và đối tác về hoạt động phát triển và quá trình chuyển đổi sinh thái hướng đến nền kinh tế linh hoạt hơn của hai vùng Bình Dương – Finistere. Bên cạnh đó, hội nghị cũng sẽ đề cập đến cách thức đặt mục tiêu tăng cường quyền tự chủ của các khu vực, đồng thời chia sẻ toàn cầu về kiến thức địa phương và các thực hành bền vững.

Hãy cùng WTC Thành phố Mới Bình Dương tham gia Hội thảo giữa 2 khu vực nhằm mở rộng tầm nhìn cũng như tri thức của doanh nghiệp và đối tác về hoạt động phát triển và quá trình chuyển đổi sinh thái hướng đến nền kinh tế linh hoạt hơn của hai vùng Bình Dương – Finistere, cũng như tăng cường quyền tự chủ của các khu vực, đồng thời chia sẻ toàn cầu về kiến thức địa phương và các thực hành bền vững.

Tên chương trình: Mô hình kinh doanh thông minh cho nền kinh tế linh hoạt.

Thông tin chi tiết:

  • Hình thức diễn ra: Online – Zoom platform.
  • Thời gian: 24-8-2021 (14:30 – 16:00).
  • Đơn vị tổ chức: Becamex IDC, WTC Binh Duong New City, WTC Brest.
  • Đơn vị tài trợ:  Becamex IDC.
  • Thành phần tham dự: Sở Công Thương; Các công ty sản xuất Nông Nghiệp.

Đăng ký tham gia và tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia