E-KANSAI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CHO VIỆT NAM
Hội Nghị / Hội Thảo
29.02.2024
00:00
E-KANSAI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CHO VIỆT NAM
Trung Tâm Hội Nghị & Triển Lãm Tỉnh Bình Dương (BCEC)
TRIỂN LÃM ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG 2024
Triển Lãm
25.09.2024
08:00
TRIỂN LÃM ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG 2024
World Trade Center Expo
TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM NĂM 2024
Triển Lãm
19.06.2024
00:00
TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM NĂM 2024
Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế WTC EXPO
TRIỂN LÃM GIẢI PHÁP KHO BÃI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2024 – ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY
Triển Lãm
23.05.2024
08:30
TRIỂN LÃM GIẢI PHÁP KHO BÃI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2024 - ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY
Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế WTC EXPO
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ HORASIS CHÂU Á 2023
03.12.2023
08:00
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ HORASIS CHÂU Á 2023
Trung Tâm Hội Nghị & Triển Lãm Tỉnh Bình Dương (BCEC)
[DELOITTE x WTC BDNC] – KHÓA ĐÀO TẠO LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI TPM. BÌNH DƯƠNG
Hội Nghị / Hội Thảo
15.11.2023
09:00
[DELOITTE x WTC BDNC] - KHÓA ĐÀO TẠO LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI TPM. BÌNH DƯƠNG
Trung Tâm Hội Nghị & Triển Lãm Tỉnh Bình Dương (BCEC)
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ KÍNH & THỦY TINH VIỆT NAM
Sự kiện Văn hoá
14.12.2023
08:00
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ KÍNH & THỦY TINH VIỆT NAM
Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế WTC EXPO
Contact Me on Zalo