Sự kiện | VIETNAM INDUSTRIAL & MANUFACTURING FAIR – VIMF 3D Print Fiesta – 3DF

Ngày: 8 – 10 tháng 9 năm 2021 (9:00 – 17:00)

Đơn vị tổ chức: OMG Events Management Co., Ltd.

Trang web: https://vietnamindustrialfiesta.com/2021-events/

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm & Xúc tiến thương mại (WTC EXPO), Bình Dương, Việt Nam

Tham dự: Chỉ dành cho khách tham quan với mục đích thương mại.

Hội nghị quốc tế sẽ quy tụ các diễn giả chuyên gia trong nước và quốc tế, những người sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và tương tác với khách tham dự về các lĩnh vực:

Hội nghị Số Hóa Sản Xuất

  • Nhà máy được kết nối thông minh
  • Chuỗi cung ứng được kết nối và linh hoạt
  • Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo
  • Sản xuất & kỹ năng linh hoạt thích ứng và Hội nghị IOT & Công nghiệp 4.0

Hội nghị về Robotics, Học Máy và Trí Tuệ Nhân Tạo.

Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương


Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC
Thành phố mới Bình Dương.


Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.


Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019


Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia