Tầm Nhìn

TRI THỨC

Thúc đẩy chia sẻ tri thức thông qua các chuyên gia về thương mại tại địa phương cũng như toàn mạng lưới Trung tâm Thương mại Thế giới

SÁNG TẠO

Thu hút sự phát triển đổi mới, công nghệ, sáng tạo từ mọi nơi đến thành phố mới Bình Dương. Hoàn thiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng

KẾT NỐI

Kết nối với 1 triệu thành viên tại hơn 320 trung tâm và 90 quốc gia, đây là mạng lưới mở cánh cửa hội nhập ra thế giới. Hợp tác, chia sẻ ý tưởng, thiết lập và duy trì mối quan hệ trong vùng cho vùng

Contact Me on Zalo