NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA TECHFEST VIETNAM TẠI BÌNH DƯƠNG
NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA TECHFEST VIETNAM TẠI BÌNH DƯƠNG

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo mở – Khơi nguồn tư duy mới”, TECHFEST 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 02-04/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Tỉnh Bình Dương.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới sáng tạo mở trở nên cần thiết, giúp các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các nguồn lực đổi mới sáng tạo từ bên ngoài để phát triển. TECHFEST 2022 xác định rõ đây là chiến lược của kỷ nguyên kinh tế tri thức, cách mạng khoa học và công nghệ (KH&CN), từ đó khơi nguồn tư duy sáng tạo, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Xem thêm thông tin chi tiết về Techfest Việt Nam 2022 tại website: https://techfest.vn/

Contact Me on Zalo