[NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH] KIỂM SOÁT NỘI BỘ, QUẢN LÝ RỦI RO GIAN LẬN, QUẢN LÝ RỦI RO ESG
[NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH] KIỂM SOÁT NỘI BỘ, QUẢN LÝ RỦI RO GIAN LẬN, QUẢN LÝ RỦI RO ESG

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

QUẢN LÝ RỦI RO GIAN LẬN

QUẢN LÝ RỦI RO ESG

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:

* Hội viên tham dự khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận đầy đủ của mỗi học phần. 

Contact Me on Zalo