Những lí do hoạt động thương mại
tại Bình Dương

Số Liệu
Mạng lưới quốc tế và sự am hiểu địa phương là nguồn lực của WTC Thành phố mới Bình Dương.
Xuất khẩu
Bình Dương xuất khẩu 28,8 tỷ USD vào năm 2019, 10% giá trị xuất khẩu của cả nước.
Thu hút FDI
Bình Dương đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, 34,92 tỷ USD năm 2019
Sản xuất công nghiệp
Bình Dương đóng góp 13% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia
Contact Me on Zalo